دریافت کد تخفیف ۱۰ درصدی سفارش غذا از چیلیوری، بدون محدودیت اولین خرید و با سقف تخفیف ۵ تومان