دریافت کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی سامانه درخواست تاکسی ماکسیم، بدون محدودیت اولین درخواست سفر.