کد تخفیف ۱۵ درصدی اسنپ فود با سقف تخفیف ۵۰ هزار تومان و برای ۴۰۰۰ نفر اولی که از این کد تخفیف استفاده کنند فعال می باشد.