با وارد کردن کد تخفیف از %۲۰ تخفیف فوتوبوک، %۲۵ تخفیف چاپ مگنت، %۱۵ تخفیف چاپ ماگ رنگی، %۱۰ تخفیف چاپ عکس، %۲۰ تخفیف سفارش قاب و %۱۵ تخفیف سفارش شاسی از عکس پرینت بهره‌مند می‌شوید