دریافت کد تخفیف ۲۵ درصدی خرید کتاب صوتی از سایت نوار ، این کد تخفیف بر روی کتاب‌های دارای تخفیف نوار اعمال نمی‌شود.