با استفاده از این کد تخفیف تا پایان امروز از ۲۵ درصد تخفیف سفارش غذا با سقف ۵ هزار تومان از چنگال بدون محدودیت اولین خرید بهره مند شوید.