دریافت کد تخفیف ۳۰ درصدی سفارش غذا از دلینو در شهر یزد بدون محدودیت اولین خرید، تا سقف تخفیف ۶ هزار تومان