دریافت کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی ویژه اولین خرید از اُکالا okala برای خرید های بالای برای خرید های بالای ۱۰۰ هزار تومان .

مهلت استفاده از تخفیف : ۱۰ شهریور ۹۸