دریافت کد تخفیف ۴۰ درصدی دلینو در تهران، ویژه استفاده از اپلیکیشن دلینو و بدون محدودیت اولین خرید با سقف تخفیف ۸ هزار تومان. این کد تخفیف تا ساعت ۱۶ امروز ۱۳ شهریور فعال می باشد.