دریافت کد تخفیف ۵۰ درصدی دلینو ویژه سفارش غذا در شهر یزد، با سقف تخفیف ۱۰ هزار تومان و برای سبد خرید های بالا ۲۰ هزار تومان.