دریافت کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی رزرو اقامتگاه از اتاقک ، این کد تخفیف بدون محدودیت و برای رزرو اقامت گاه های منتخب اتاقک میباشد.