دریافت کد تخفیف ۸ هزار تومانی اسنپ قابل استفاده در اولین سفر در تمامی شهرهای تحت پوشش تاکسی اینترنتی اسنپ.