کد تخفیف ۵۰ درصدی اولین سفارش غذا از اپلیکشن چنگال تا تا سقف تخفیف ۵ هزارتومان ویژه سفارش اول از چنگال